Blog

Ako na efektívny digitálny marketing stavebných firiem?

Ako na efektívny digitálny marketing stavebných firiem?

Záchranný plán. Nad ním v týchto dňoch rozmýšľajú všetci zodpovední podnikatelia a manažéri. Ako udržať firmu pri živote, ako preklopiť marketing do online prostredia a rozbehnúť stagnujúci predaj? V dnešnom blogu vám ukážeme 5 konkrétnych krokov, ktoré by mali byť súčasťou záchranného plánu firmy pôsobiacej v oblasti stavebníctva.